ကိုယ်တို့အကြောင်း

Microtech Technology Company Limited အတည်ပြုခဲ့သည် ။ Liquid Crytal Display modules and Touch Panels-TN,FSTNTFT,RTP,CTP. ပြင်ဆင်တဲ့ အမျိုး မျိုးနဲ့ ၊ Microtech ရဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကင်မရာ၊ ဗီဒီယိုဂီကိရိယာများ,Instrument စီ. ထို့နောက် အစီအစဉ်မှ အစီအစဉ်သည် လူ့အန္တရာယ်ကို လိုက်လိုက်ခဲ့သည်။ ဥပမာ ၊ ဒီယုံချက်များနဲ့ ISO 9001: ပုံစံ အသစ်များကို တိုးပွားစေခြင်း ၊ ရေတွက် ဒေတာ့ ၊ မိဘက် Shenzhen Magda Technology Co. Ltd. "ယုံကြည်စွက်သော အရည်အသွေး ပြုလုပ်ခြင်းကို အပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လုံခြုံနှိပ်ခြင်း နှင့် အသိအမှတ်ပြုမှု ၊ ဖွင့် ပုံစံ ၊ ပုံစံ နှင့် ပြီးဆုံးသော အမှုဆောင်မှုကို တူညီပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ပုံရဲ့ အရည်အသွေးကွင်းကို ပြုလုပ်သော တိန် ဒါပေမဲ့ ဥရောပပြည်မှာ သိသိ သိရှိသော တန်ဖိုးများ၏ ပြုပြင်ပ္ပံပညာကို အလွန်အကျွံမှုနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လိုအပ်ချက်များကို လည်း လိုက်ပါတယ်။ မာရိ နဲ့ အာရှ-Pacific။

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

ထုတ်ကုန်များ

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

Tft lcd မိသားစုကို နားလည်ဖို့ သင့်ကို ယူမည်။ LCD Crystal မိန်း

Tft lcd module ထုတ်လုပ်သူက အမှန် တကယ် လုပ်ဆောင်မှုက LCD Crystal အညွှန်း ၏ မူလအည်


Tft lcd အစိတ်အပိုင်းကို မည်သို့ ရှင်းလင်းရန်

Tft lcd module ကို အသုံးပြုပြီး အချိန်တိုင်း၊ TFT စက်သည် မြေမှုန့် ကို အများ ကြီးကျယ်တတ်သည် (အန် တန်ဖိုး ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲသည်) ၊ ဥပမာ ၊ မျက်နှာဖုံးကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။


Capacitive touch Screen အသုံးပြုရန် သတိပြုချက်များ

ဒါပေမဲ့ အခုအခု ပြုလုပ်မှုကို သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ဘဝကို ပျိုးနှံ့နိုင်နိုင်တဲ့ သတိပေးချက်တွေက ဘာက ဖြစ်ပါတယ်။


IPS ရုပ်ပုံ အရည်အသွေး များ

IPS ရုပ်ပုံ အရည်အသွေး များ


ပြုပြင်သော ခုနစ်ကောင်၏ အခွက်ရဲ့ ပျော်မွေ့က်

ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ပုံစံအသုံးအနှုန်း ပြုလုပ်မှုက


Tft capacitive touch ထုတ်လုပ် သူများက သင့်ကို ဖော်ပြမည်။

Tft capacitive touch ကို ထည့်သွင်းသူက သင့်ကို ပြပါ ဥပမာ ၊ ခွန်အား လျှင် အသုံးအနှုန်း ၊ ပြုပြင်လိုက်သော ပုံစံ များသည် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ Tft capacitive အတွက် ထုတ်လုပ်သူက လုပ်ဆောင်သူက ပြောင်းလဲပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့စဉ်၊ ဥပမာ ၊


Tft ပြုပြင် ပြုလုပ် သူများသည် မိမိတို့ အကျိုးကျေးဇူးများကို မည်သို့ ဖော်ပြ သင့်သည်

Tft capacitive အတွက် ထည့်သွင်းသူက ပြောဆိုတာ ပြောဆိုပါတယ်။ ဘဝ အရည်အသွေး နှင့် ရပ်ကွက်များအတွက် လူများ၏ လိုအပ်ချက်များသည် အမြင်များ ပြီး တိုးပွား လာသည်။


Tft capacitive touch ထည့်သွင်း သူများက သင့်ကိုပြမည်။

Tft capacitive touch ကို ထုတ်လုပ်သူက သင့်ကို သိပ္ပံုကိရိယာက တကယ် မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ LCD စက်တင်ဘားပေါ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အစိတ်အပိုင်း။ Tft capacitive အတွက် ထည့်သွင်း သူက ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ တစ် ခုဖြစ်သည် ဟု သင် ပြောသည် ။ ဥပမာ ၊


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်