2021-05-24

تو سازنده های لمس پزیتی Tft به شما نشان می دهند

تولید کننده تاسیس tft به شما می گوید که صفحه های لمس پذیری به طور گسترده برای رابط ماشین دوستانه ی انسان استفاده می شوند. که مردم رو فراهم کن با مصرف قدرت پايين، عمر طولاني و عمليات نرم، پرده هاي ظرافتي توسط بازار جستجو ميشه و محصولات تصویر متفاوتی متفاوتی که از دست داده شده تولید کننده ی ظرفیتی tft به شما می گوید که در حال پیشرفت فرایند و بسته ها، هزینه اش همچنان کم می شود، به تدریج تدریس های تصویر مقاومت رو جایگزین میکنه