2021-05-28

تولید کنندگان لمس پذیر Tft به شما نشان می دهند: تفاوت بین صفحه ی تماس پذیر و صفحه TFT LCD چیست.

توليد کننده ي ظرفيت "تيفت اما يک قسمت نصب شده بالاي صفحه ي LCD.C. تولید کننده تاسیس ظرفیتی Tft به شما می گوید که صفحه شیشه ای شفاف ظاهر می شود. .س